DSDR therapie

DSDR therapie is afgeleid van de succesvolle traumaverwerkingstherapie EMDR wat toegepast wordt bij mensen. EMDR therapie wordt al ruim 30 jaar gebruikt om stress of trauma te verwerken. Deze therapie wordt toegepast bij mensen die een trauma hebben opgelopen tijdens bijvoorbeeld een oorlog, mishandeling, ongeluk of iets anders. Men spreekt dan van een PTSS (post traumatisch stress syndroom). DSDR is een diervriendelijke verwerkingstherapie bij gestreste of getraumatiseerde honden. DSDR betekent: Dog Stress Desensizitation and Reprocessing.

Er zijn helaas honden die veel stress vertonen bij o.a. vuurwerk, onweer, dierenartsbezoek, mee gaan in de auto, in de bench etc. Een hond laat dan gedrag zien in de vorm van bijvoorbeeld janken, piepen, blaffen, grommen, veel paniekerig bewegen of kwijlen. Honden die heel veel stress ervaren kunnen ook een combinatie van uitingen laten zien. Heel vaak ligt angst, ten gevolge van een ervaring, ten grondslag aan het probleemgedrag van de hond. Door de DSDR therapie zijn er al enorme veranderingen bij honden ervaren. We willen natuurlijk graag dat de hond meer ontspannen wordt in specifieke situaties die eerst stress veroorzaakten.

Wanneer een hond een DSDR-behandeling ondergaat, zal de daarbij gebruikte afleidende stimulus, de buzzers, ervoor zorgen dat de aandacht naar buiten wordt gericht. Hierdoor worden allerlei geconditioneerde (angst)reacties tijdelijk geblokkeerd. Er treedt nog een ander effect op, omdat de afleidende stimulus in DSDR zo voorspelbaar is, doordat deze steevast en op onveranderlijk repeterende wijze plaatsvindt, krijgt de afleidende stimulus langzamerhand meer de betekenis van een veiligheidssignaal. Hierdoor vindt er in het brein een verandering plaats, de situatie wordt als veilig beschouwd, waardoor er een natuurlijke ontspanningsreactie optreedt. Het lichaam ontspant zich, want de feitelijke, actuele situatie wordt als veilig beschouwd. 

Wat van toegevoegde waarde is is dat eigenaars, waarvan de hond DSDR therapie heeft gehad, merken dat hun hond ook in andere situaties meer ontspannen gedrag vertoont. Dit kan zich uiten door meer aandacht voor het baasje te hebben of ineens gaan spelen wat ze lang niet gedaan hebben. Het lijkt er sterk op dat door de DSDR toe te passen in een bepaalde situatie, de hond zich in het algemeen beter voelt en bijvoorbeeld ontspannener kan slapen of wandelen. Lees de ervaringen met DSDR therapie.

EMDR voor honden in Brabant en voor Belgie

Verander het gevoel en het gedrag zal volgen!

Ontspanning bij honden

DSDR therapie behandeling

 

Een DSDR therapie behandeling ziet er als volgt uit. We gaan tijdens de sessies de situatie waarin uw hond spanning vertoont in kleine (deel)stapjes opzoeken. Telkens zullen we proberen de lading van de opkomende spanning te verminderen d.m.v. buzzers die gaan trillen. Tijdens de stresssituatie gaat de hond de trillingen voelen en het geluid horen. Dit gebeurt afwisselend aan de linker- en aan de rechterkant op de huid van het lijf. Op deze manier wordt het werkgeheugen geprikkeld en kan de spanning afvloeien. Vaak lukt het uw hond al binnen zo’n 3 á 4 sessies sneller in de betreffende situatie de spanning goed af te laten vloeien. Tussendoor wordt er voldoende aandacht besteed aan ontspanning d.m.v. bijvoorbeeld een likmat, een spelletje of snuffelen. 

Het is ook heel mooi om te zien als de eigenaar de tips die ik geef, ter harte neemt, en het vertrouwen groeit tussen hond en eigenaar. 

 

Als het om opvoedkundige zaken (bijv. “altijd trekken aan de lijn”) gaat is DSDR niet de oplossing. In bepaalde situaties kan de DSDR als een aanvulling gezien worden. De hond goed blijven begeleiden blijft nodig. Bij welke situatie wel of niet zal dan ook tijdens de intake duidelijk worden of DSDR kan passen bij uw hond.

Ontspannen honden, hondengedragstherapeut Brabant

Als je blijft doen wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg!


Klik hier voor een uitgebreide uitleg bij paarden van stal Flint.