EMDR voor honden

DSDR therapie is EMDR voor honden. De verwerkingstherapie voor honden, DSDR, betekent Dog Stress Desensizitation and Reprocessing. Het is ontwikkeld door Ninnete, zie www.dsdrtherapie.nl

Het is een diervriendelijke manier om angst, stress & trauma te verwerken bij honden. Heel vaak ligt angst, ten gevolge van een ervaring, ten grondslag aan het probleemgedrag van de hond. De heftige reacties bij een hond worden dan ook minder door DSDR therapie toe te passen. Wat heel fijn is, is dat eigenaars waarvan de hond DSDR therapie heeft gehad, bijna altijd merken dat hun hond ook in andere situaties meer ontspannen gedrag vertoont. 

DSDR therapie Ontspanning bij honden

Voorbeelden waar DSDR therapie een oplossing voor kan bieden

Hier kan  DSDR therapie o.a. een oplossing bieden:

* Specifieke vloeren en ruimtes (bijvoorbeeld een honden Bench)

* Contact met andere honden

* Autorijden

* Dierenartsbezoek

* Onweer

* Vuurwerk

* Najagen fietsers, auto's

EMDR voor honden werken met buzzers

Klik op de afbeelding voor het filmpje, op de pagina's DSDR behandelingen en klant ervaringen vindt u uitgebreidere informatie.

Stress met het autorijden  

Enge vloer

Stress met het autorijden


Uitleg over DSDR therapie bij RTV Noord, klik hier voor het filmpje